Karta podatkowa
Karta podatkowa

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Karta podatkowa

 
Jest to najprostszy sposób opłacania podatku dochodowego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wybranie takiej formy rozliczeń zwalnia z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji i składania deklaracji podatkowych.

Obowiązuje natomiast comiesięczne płacenie podatku w wysokości określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, odrębnie na każdy rok podatkowy.


Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji wymienia się wszystkich jej wspólników. W tej formie opodatkowania istnieje ponadto obowiązek wydania, na żądanie klienta, rachunku lub faktury VAT oraz obowiązek przechowywania tych dokumentów przez okres 5 lat podatkowych.

Podatnicy tej formy rozliczeń przed rozpoczęciem działalności składają wniosek na formularzu PIT-16 w urzędzie skarbowym, następnie nie ma potrzeby corocznego składania takiego wniosku. Podatek rozlicza się w urzędzie skarbowym według miejsca położenia zakładu, wskazanego w zgłoszeniu działalności gospodarczej lub według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby firmy.

Na koniec roku podatkowego podatnik ma obowiązek złożyć w US roczną deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej składki ZUS. Jest to jedyna deklaracja, którą muszą składać podatnicy karty podatkowej.

Forma rozliczeń kartą podatkową jest dostępna tylko w przypadku niektórych rodzajów działalności i nie zawsze jest korzystna. Opłacanie stałego podatku może być nieopłacalne, gdy działalność przynosi straty.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt