Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS

 
Podstawowym obowiązkiem osób samozartudnionych i mikroprzedsiębiorców rozliczających się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów jest comiesięczne dokonywanie zapisów w księdze. Można to robić tradycyjnie lub w formie elektronicznej, która zmniejsza ryzyko pomyłek, a podatki wyliczają się automatycznie. Niezależnie jednak od wersji elektronicznej obowiązkowe jest dokonywanie wydruku najpóźniej do dnia 20 następnego miesiąca.


Obowiązkiem przedsiębiorcy jest opłacanie własnych składek ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, a za pracowników zatrudnionych do 15 dnia następnego miesiąca.

Przedsiębiorca opłacający minimalne składki ZUS, nieposiadający pracowników składa deklarację ZUS DRA tylko pierwszy raz, za pełny miesiąc, później nie musi już tego robić. Obowiązek taki istnieje wobec osób płacących podwyższone składki. Bardziej skomplikowana procedura obowiązuje w przypadku zatrudniania pracowników oraz w przypadku, gdy pracownicy chorują.

Obowiązek podatkowy wobec US to przede wszystkim podatek VAT w przypadku czynnych płatników. Wówczas wypełnia się deklarację VAT-7 do 25 dnia następnego miesiąca, a małe firmy VAT-7K jeden raz w kwartale. Kolejny obowiązek to zaliczka na podatek dochodowy, ale nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji PIT-5 w przypadku firm jednoosobowych. Termin płatności zaliczki do 20 następnego miesiąca, a dla małych firm kwartalnie.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt