Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zamknięcie ksiąg rachunkowych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 
Składa się z kilku etapów: czynności wstępne, przedbilansowe, bilansowe oraz pobilansowe. Ich celem jest odzwierciedlenie sytuacji majątkowej i finansowej, wykonanie analizy finansowej i ewentualne podjęcie decyzji zarządczych.

Zamknięcia ksiąg dokonuje się przed rozpoczęcie właściwych prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego.
Na prace związane z zamknięciem ksiąg składa się także inwentaryzacja i wycena. Według ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów jednostki. Zatem obowiązkiem bezwzględnym jest potwierdzenie sald.

Czynności wstępne obejmują skompletowanie wiążących przepisów i innych materiałów (opracowań, komentarzy, poradników). Następnie należy zweryfikować aktywa i pasywa oraz wybrać metodę ustalenia wyniku finansowego. Do drugiej grupy czynności – przedbilansowych - zaliczyć należy kontrolę zaksięgowanych dochodów, poprawność dekretacji i księgowań. Następna czynność to analiza kont (obrotów i sald), inwentaryzacja roczna, zaksięgowanie różnic inwentaryzacyjnych oraz korekt.

Czynności bilansowe to zestawienie obrotów i sald, przeprowadzenie wyceny inwentaryzacyjnej, uzgodnienie syntetyczne i analityczne, wprowadzenie przeksięgowań i korekt. Kolejna czynność to ponowne sporządzenie zestawienia obrotów i sald, po ostatnich księgowaniach i można dokonać wstępnego zamknięcia ksiąg.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt