Prawoksiegowosc.pl
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie

 
Każdy kto zamierza wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą ma możliwość wybrać najbardziej optymalną dla siebie formę, która jest dozwolona prawnie.

Podstawowe formy działalności gospodarczej to: przedsiębiorstwo jednoosobowe lub spółka. W przepisach prawa noszą one nazwę:

- indywidualna działalność gospodarcza

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka partnerska

- spółka komandytowa

- spółka akcyjna

- spółka komandytowo-akcyjna

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Różnice między poszczególnymi formami polegają na sposobie sprawowania kierownictwa i kontroli, wymaganiach założycielskich, odpowiedzialności majątkowej wspólników, sposobach finansowania działalności oraz obciążeniach podatkowych.


Bardzo popularnym sposobem działalności gospodarczej jest indywidualne jej prowadzenie jako osoba fizyczna. W praktyce jest to przedsiębiorstwo jednoosobowe, mogące zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. Taki sposób prowadzenia firmy zapewnia najbardziej swobodne działanie i zarządzanie osobom, które chcą samodzielnie czuwać nad całością. Koszty rejestracji i prowadzenia nie są wysokie, a także dowolnie można wybierać profil działalności i zmieniać go. Prosta jest również forma rozliczeń finansowo-księgowych oraz wprowadzanie do firmy nowego kapitału lub wycofywanie go.

Natomiast spółka jest sposobem działania osób fizycznych lub prawnych, która pracuje w oparciu o umowę lub statut. Często wybieraną formą jest spółka cywilna, a mogą założyć ją co najmniej 2 osoby prawne lub fizyczne, które zawierają ze sobą umowę. Wspólnicy solidarnie i bez ograniczeń odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. Mogą oni wnosić do spółki wkład rzeczowy własny oraz wkład pracy wykonywanej osobiście. Mają również możliwość wyboru dowolnej formy opodatkowania. Odejście jednego ze wspólników oznacza rozwiązanie spółki.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt