NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ A AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W POLSCE


NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ A AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W POLSCE

NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ A AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W POLSCE

Wyróżnia się 4 podstawowe formy prowadzenia rozliczeń księgowych: tabelaryczna, przebitkowa, rejestrowa i zautomatyzowana. Trzy pierwsze są tradycyjnymi, czyli ręcznymi formami, natomiast zautomatyzowana polega na wprowadzaniu zapisów księgowych do odpowiedniego programu komputerowego.

Przed upowszechnieniem informatyki istniały jeszcze maszyny księgujące, które po wprowadzeniu danych na kartotekę dokonywały samodzielnie obliczeń. Każda z wymienionych metod posiada swoje wady i zalety, a jej wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości firmy oraz możliwości ekonomicznych.

Tabelaryczna – zwana „amerykanka”, polega na prowadzeniu dziennika głównego – służy do dokonywania zapisów w zbiorze kont syntetycznych. Drugim dokumentem jest dziennik przeznaczony do ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym. Przebitkowa – polega na prowadzeniu luźnych kart kontowych zwanych kartoteką. Dlatego liczba prowadzonych kont może być dowolna, w zależności od potrzeb.

Na kartach kontowych prowadzony jest zapis oryginalny, natomiast na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego. Ta forma daje dużą możliwość podziału pracy. Rejestrowa – podstawowym dokumentem księgowym jest w tym wypadku rejestr zakupu bądź sprzedaży i zawiera on przebieg danych operacji gospodarczych.

Stosowana w sytuacjach gdzie występuje wiele różnych rodzajów dowodów księgowych np. dokumenty zakupu, sprzedaży, bankowe, kasowe, kosztowe itp. Zautomatyzowana – inaczej komputerowa jest nowoczesnym systemem i charakteryzuje się szczegółowością oraz szybkością przekazu informacji do użytkownika.

Polega na przetwarzaniu danych księgowych wymagających największej ilości pracy np. gospodarka magazynowa, płace, koszty. Pozwala na kompleksowe zestawianie danych w celach sprawozdawczych.